Nyheter

Välkommen till Malmöhus 17

Här hittar såväl boende som lägenhetssökande nyttig information om vår Bostadsrättsförening. Tag dig friheten att surfa runt i menyerna och varför inte ta en titt i vårt bildarkiv?

Hittar du inte det du letar efter? Skicka gärna ett e-mail

Grillfest på gården!

Alla våra boende bjöds in till en grillfest på gården söndagen den 27 september mellan klockan 14.00 – 17.00.
Det bjöds på grillad korv och kaffe med kaka. Styrelsen var på plats och det blev en trevlig och lyckad eftermiddag med ett 80 tal grillsugna medlemmar.

Kallelse till föreningens Årsstämma

Kallelse har delats ut till alla medlemmar/boende till ordinarie årsstämma.
Stämman är bokad på GoodMorning Hotell (som ligger alldeles bredvid oss)
Måndagen den 23 november klockan 18.30.
Stämman är planerad utifrån rådande Coronaregler, vilket i år bland annat innebär att det inte serveras någon mat.
Vill du lämna in en motion/er till stämman, så ska de vara inlämnade senast 2020-09-30. Mer information inför stämman hittar du i redan utskickad kallelse och ytterligare material samt anmälningstalong delas ut i god tid före stämman.

Hissprojektet – så här långt

Föreningens stora projekt som omfattar renovering och uppgradering av samtliga hissar i höghusen fortsätter enligt planerna. Fyra entréer  färdigställdes före och precis efter sommaren, nr 53, 55, 57 och 59, så nu går hissarna ner till bottenplanet/entrén och blev så här bra.

Nu monteras det sista i hissarna i nr 41, 43 och 45 och förberedelse och borttagning av de gamla hissarna ska snart starta i nr 47, 49 och 51, som är sista etappen.

  

Ytterligare information om tidplan etc meddelas till de boende efterhand. Arbetet beräknas var klart i december 2020.

Vår hemsida byter domänplats

Nuvarande domänplats via Surtftown har blivit en del av en större familj. Surftown har varit en del av team.blue under de senaste 2 åren. team.blue är ett av Europas största hosting bolag och driver ett stort antal företag som alla är specialiserade på webbhotell. En av dessa företag är Simply.com.

Vår  nya domänplats kommer därmed flyttas till Simply.com den 20 augusti kl 00.30. Det ska inte medföra några större förändringar, men om det skulle bli störningar, så är anledningen ovan.
Ovan ändring omfattar även mail till styrelsen@malmohus17.se !

Förmånligt erbjudande – Ny elcentral!

Är ni på gång att renovera? Upplever ni att den befintliga elcentralen i er lägenhet behöver uppdateras?
Föreningen har förhandlat fram ett bra pris för att installera en helt ny elcentral. För denna centralinstallation med tid och material kostar säkerhetsuppgraderingen 4.000 kronor för medlem i vår förening. Beloppet faktureras efter montering på avgiftsavin.

För mer information kontakta styrelsen@malmohus17.se eller ring
0723-19 31 92 vid öppettider som finns anslagna i entréerna.

Trädgården har fått nytt utseende

Arbetet med att uppdatera trädgårdsytan närmast det stora Miljöhuset mellan våra höghus är nu avslutat. De större träden har blivit glesade nya och fräscha växter är på plats. Det har även inplanterats bi – och humlebo i samarbete med Riksbyggen. Då dessa insekter är utrotningshotade så är detta ett viktigt arbete då insekterna är viktiga för våra växter!

Uppgradering av hissar i höghusen

Föreningens stora projekt som omfattar renovering och uppgradering av samtliga hissar i höghusen har startat. Arbetet innebär att det förbereds för att hissarna ska gå ända ner till bottenplanet/entrén och att nya hissar ska installeras. Ytterligare information om tidplan etc meddelas till de boende efterhand. Arbetet beräknas var klart i december 2020.

Året som gått och året som kommer!

Under 2019 så har föreningen avslutat renoveringen av samtliga huskroppars elstammar och tappvattenstammar. Ett lyckat projekt som utfördes av huvudentreprenör Rörmontören Syd AB.

Inför det nya året 2020 startar föreningen nästa stora projekt som innebär att byta ut och förnya samtliga hissar i höghusen. Eftersom hissarna idag inte går ner till bottenvåningen, så sker det samtidigt en ombyggnad av hisschaktet/trapphuset, så att de nya hissarna når bottenvåning och entrén. Allt för att underlätta, framförallt för boende som har någon form av rörelsehinder samt barnfamiljer.

Utöver detta så sker det kontinuerligt mindre underhåll och uppdateringar av trädgård, garage etc.

Styrelsen ser framemot ett bra år 2020

Äldre nyheter finner du i vårt Nyhetsarkiv