Nyheter

Välkommen till Malmöhus 17

Här hittar såväl boende som lägenhetssökande nyttig information om vår Bostadsrättsförening. Tag dig friheten att surfa runt i menyerna och varför inte ta en titt i vårt bildarkiv?

Hittar du inte det du letar efter? Skicka gärna ett e-mail

Senaste nytt 

Förmånligt erbjudande – Ny elcentral!

Är ni på gång att renovera? Upplever ni att den befintliga elcentralen i er lägenhet behöver uppdateras?
Föreningen har förhandlat fram ett bra pris för att installera en helt ny elcentral. För denna centralinstallation med tid och material kostar säkerhetsuppgraderingen 4.000 kronor för medlem i vår förening. Beloppet faktureras efter montering på avgiftsavin.

För mer information kontakta styrelsen@malmohus17.se eller ring
0723-19 31 92 vid öppettider som finns anslagna i entréerna.

Trädgården har fått nytt utseende

Arbetet med att uppdatera trädgårdsytan närmast det stora Miljöhuset mellan våra höghus är nu avslutat. De större träden har blivit glesade nya och fräscha växter är på plats. Det har även inplanterats bi – och humlebo i samarbete med Riksbyggen. Då dessa insekter är utrotningshotade så är detta ett viktigt arbete då insekterna är viktiga för våra växter!

Uppgradering av hissar i höghusen

Föreningens stora projekt som omfattar renovering och uppgradering av samtliga hissar i höghusen har startat. Arbetet innebär att det förbereds för att hissarna ska gå ända ner till bottenplanet/entrén och att nya hissar ska installeras. Ytterligare information om tidplan etc meddelas till de boende efterhand. Arbetet beräknas var klart i december 2020.

Året som gått och året som kommer!

Under 2019 så har föreningen avslutat renoveringen av samtliga huskroppars elstammar och tappvattenstammar. Ett lyckat projekt som utfördes av huvudentreprenör Rörmontören Syd AB.

Inför det nya året 2020 startar föreningen nästa stora projekt som innebär att byta ut och förnya samtliga hissar i höghusen. Eftersom hissarna idag inte går ner till bottenvåningen, så sker det samtidigt en ombyggnad av hisschaktet/trapphuset, så att de nya hissarna når bottenvåning och entrén. Allt för att underlätta, framförallt för boende som har någon form av rörelsehinder samt barnfamiljer.

Utöver detta så sker det kontinuerligt mindre underhåll och uppdateringar av trädgård, garage etc.

Styrelsen ser framemot ett bra år 2020

Äldre nyheter finner du i vårt Nyhetsarkiv