El

Föreningen har bytt alla elstammarna 2019.

Alla lägenheter har nu fått möjlighet att koppla in 3-fas.

Föreningen har erbjudit alla att till ett reducerat pris köpa ny 3-fascentral. Det var det inte alla son tog denna möjlighet. Ni som inte tog chansen att byta har möjlighet att beställa och få centralen utbytt under 2019 till samma pris.  Kontakta styrelsen så beställer vi jobbet.

Fr.o.m. 2010-07-01 är föreningen ansluten till gruppinköp av el. Detta innebär att vi tillsammans nu köper in el betydligt billigare än vad man som enskilt hushåll skulle kunna gjort. Man beräknar en besparing per år på c:a 1200-1500 kr. i snitt per hushåll. Varje hushåll betalar för sin egen förbrukning och faktureringen sker via hyresavin.

Mätaravläsningen sker nu också med automatik, även vid avflyttning.
Vill du ha en manuell kontrollavläsning, kontakta vaktmästarna.

Fakturering från 2010-07-01 kommer ske med en fyra månaders förskjutning enligt nedan:

Förbrukningsmånad Faktureringsmånad
September Januari
Oktober Februari
November Mars
osv…

Behöver du en energideklaration? Kontakta styrelsen på e-mail.