El

Föreningen har bytt alla elstammarna 2019.

Alla lägenheter har nu fått möjlighet att koppla in 3-fas.

Föreningen har erbjudit alla att till ett reducerat pris köpa ny 3-fascentral. Det var dock inte alla som då passade på att utnyttja detta erbjudande.

Föreningen erbjuder fortfarande ett bra pris för att installera en helt ny elcentral. För denna centralinstallation med tid och material kostar säkerhetsuppgraderingen 4.000 kronor för medlem i vår förening. Beloppet faktureras efter montering på avgiftsavin.

För mer information kontakta styrelsen@malmohus17.se eller ring
0723-19 31 92 vid öppettider som finns anslagna i entréerna.

Fr.o.m. 2010-07-01 är föreningen ansluten till gruppinköp av el. Detta innebär att vi tillsammans nu köper in el betydligt billigare än vad man som enskilt hushåll kan göra. Man beräknar en besparing per år på cirka 1200-1500 kr i snitt per hushåll. Varje hushåll betalar för sin egen förbrukning och faktureringen sker via hyresavin.

Mätaravläsningen sker nu också med automatik, även vid avflyttning.
Vill du ha en manuell kontrollavläsning, kontakta vaktmästaren.

Fakturering från 2010-07-01 kommer ske med en fyra månaders förskjutning enligt nedan:

Förbrukningsmånad Faktureringsmånad
September Januari
Oktober Februari
November Mars
osv…

Behöver du en energideklaration? Kontakta styrelsen på e-mail.