Miljöhus

Vi arbetar ständigt med att informera medlemmarna om vad som gäller vid hantering av avfall i vår förening. Tyvärr är det inte alla boende som tar del av informationen och inte heller följer den. Att felsortera innebär alltid kostnader för föreningen, d v s för oss alla boende.

Vårt miljöhus är bara något år gammalt, det är stort med tydlig information om sortering och det finns många stora och fina kärl att placera avfallet i.

Vi måste alla hjälpas åt att hålla ordning i Miljöhuset!

Mer information hittar du i nedan information.

InfoMiljöhus200429_1 sida