Om Föreningen

Hitta hit

Bostadsrättsföreningen Malmöhus 17 är belägen på Borgmästaregården i Malmö. Våra adresser är Albinsrogatan och Bisittaregatan, 214 67 Malmö. Detta är ett stenkast från bland annat Pildammsparken, Mobilia och Eleda Stadion (fd Swedbank).

Malmöhus 17 – en kort historik

Formellt föddes vår förening den 25:e mars 1969 vid ett möte med Riksbyggen i Malmö. De första inflyttningarna skedde den 15:e december 1965 och pågick sedan successivt tills området var färdigställt. I området finns tre stycken trevåningshus och två stycken åttavåningshus, med totalt 312 lägenheter.
I vår bostadsrättsförening bor uppskattningsvis cirka 600 personer, ungefär lika många som i ett mindre samhälle.

Kort om Riksbyggen

Riksbyggen är en ekonomisk förening med bred förankring i folkrörelser och LO-förbund samt bostadsrättsägarnas organisationer. Riksbyggen drivs utan enskilt vinstintresse, men med samma krav på effektivitet och lönsamhet som andra aktörer på marknaden. Målet för verksamheten har alltsedan starten varit, att vara ett bra boende till rimlig kostnad för alla.

Riksbyggen har utvecklats från att vara ett utpräglat byggherreföretag för bostadsbyggande, till ett allsidigt serviceföretag, inom såväl byggande som fastighetsförvaltning. Här ryms alla specialistfunktioner, med allt från utredning, planering och byggande till förvaring, boendeservice och framtida renovering eller ombyggnad av fastigheter.

1940 var ett år med bostadsbrist, trångboddhet och torftiga miljöer. Samtidigt rådde stor arbetslöshet bland byggnadsarbetarna. Om något skulle byggas, var man tvungen att sätta igång. Byggfacken tog saken i egna händer och skapade byggherreföretaget Riksbyggen.

Regementsgatan 98 blev Malmöföreningens första hus år 1945. År 1941 registrerades den första bostadsrättsföreningen i Göteborg. I dag finns cirka 1800 föreningar inom Riksbyggen runtom i landet.

Att bo i bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt och flyttar till en bostadsrättsförening, är du delägare i föreningen som i sin tur äger fastigheten. Det innebär, att du kan vara med och påverka det som sker i föreningen. Du köper egentligen nyttjanderätt till din bostad.

En gång om året hålls en årsstämma. Då väljs en styrelse av de boende.
Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens egendom vilket bland annat innebär att se till att reparationer och underhåll genomförs enligt den fastställda underhållsplanen. Styrelsen skall även se till, att föreningens stadgar efterlevs och att årsstämmans beslut genomförs.

Avgiften du betalar per månad kan du vara med och påverka genom att aktivt vårda föreningens egendom. Att deltaga på de gemensamma städdagarna är ett sätt. Storleken på avgiften (som alltså inte är vanlig hyra) är enbart beroende på föreningens intäkter och kostnader. Högre kostnader betyder högre månadsavgift!

Vi är som ekonomisk förening helt självständiga, men har valt att tillhöra Riksbyggen som organisation samt att av dem köpa ekonomisk och teknisk förvaltning liksom fastighetsskötsel.