Praktiska Lokaler

Tvättstugor

Det finns tvättstugor i källaren i varje hus. För att boka tvättid låser man fast sin tvättkolv på tavlan bredvid tvättstugan.

Allhobbyrum

Här kan du göra diverse hobby/renoveringsprojekt som kanske är svåra att utföra i lägenheten ibland. Det finns ett rum i varje hus och kontroll av tillgänglighet samt bokning sker i samråd med vaktmästaren på tel. 0708-193192. I rummen finns en arbetsbänk och strömuttag. Övrig nödvändig utrustning och verktyg får man själv ta med sig. I övrigt gäller samma ordningsregler här som i lägenheterna. Man städar efter sig själv och tänker på att inte väsnas på olämpliga tider.

Fasta hobbyrum

Det finns hobbyrum för uthyrning om man kanske har en mer avancerad hobby som kräver det. För kontroll av tillgänglighet/köplacering, kontakta styrelsen på epost styrelsen@malmohus17.se.

Fritidslokaler

Föreningens fritidslokaler är ny renoverade och i mycket gott skick och kan lånas av medlemmarna för privat bruk för t.ex. barnkalas. Fritidslokalerna är öppna för lån fram till 22:00. Storhelger ( jul och nyår) är undantagna.

Kostnad lokalen Bisittareg. 700  kr. och Albinsrog. 37  700:.- som faktureras på nästa hyresperiod. Deposition 500 kr, återfås då lokalen är inspekterad. Eventuella kostnader som föreningen har för städning eller störningsjour kommer att debiteras den lägenhetsinnehavare som har lånat lokalen.

För bokning, kontakta Anette Jensen eller Rudolf Kunstek. Deras telefonnummer finns anslagna i trapphusen.