Styrelsen

Styrelsen


Ordförande
Kjell-Åke Palm


Vice Ordförande
Leif Nilsson


Sekreterare
Rudolf Kunstek


Vice Sekreterare
Anette Jensen


Suppleant
Mikael Dragicevic


Suppleant
Eva Carmlid

Riksbyggens repr.
Marcus Hedenskog

Studie/Fritid samt utlåning av bord, stolar & fritidslokal
Rudolf Kunstek

Hemsidan och Interna TV-Kanalen
Kjell-Åke Palm

Föreningsrevisor

Marcus Odelstig
Susanne Persson

Valberedningen

Marcus Odelstig

Susanne Warringer

Expeditionen
Albinsrogatan 23 (gaveln)
Telefon: 0723-19 01 92  Vardagar 09,00 – 15,00
Öppettider 2020: Informationstiderna sista måndagen i månaden kommer inte att fortsätt då det inte kommer någon, ni får ringa och boka tid så träffas vi vid behov.