Styrelsen

Styrelsen


Ordförande
Kjell-Åke Palm

Vice Ordförande
Leif Nilsson

Sekreterare

Rudolf Kunstek

V.Sekreterare

Anette Jensen

Suppleant
Mikael Dragicevic

Suppleant
Per Lindsjö

Riksbyggens repr.
Anneli Linfeldt

Studie/Fritid samt utlåning av bord, stolar & fritidslokal
Rudolf Kunstek

Hemsidan och Interna TV-Kanalen
Kjell-Åke Palm

Föreningsrevisor

Marcus Odelstig
Susanne Persson

Valberedningen

Marcus Odelstig

Susanne Warringer

Expeditionen
Albinsrogatan 23 (gaveln)
Telefon: 0723-190192  Vardagar 09,00 – 15,00
Öppettider 2019-20: Informationstiderna sista måndagen i månaden kommer inte att fortsätt då det inte kommer någon, ni får ringa och boka tid så träffas vi vid behov.