Trivselregler, Stadgar

Stadgar Brf Malmöhus nr 17, Registrerades 2016-06-14[165992]Våra trivselregler är samlade i ett dokument kallat ”A till Ö”. Precis som namnet antyder, hittar du här all information i alfabetisk ordning. En ”A till Ö” pärm ska finnas i varje lägenhet och hållas uppdaterad med senaste versionen av ”A till Ö” samt ”Stadgar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus 17” och även information utdelad av styrelsen och Riksbyggen. Saknas pärmen vid besiktning eller avflyttning, måste vi tyvärr debitera dig kostnaden för en ny uppsättning, 150 kr.

Samma information finns här nedan. Du kan ladda hem ”A till Ö”-dokumentet och stadgarna som PDF-dokument genom att högerklicka på respektive länk nedan och välj ”spara”. För att öppna dokumentet behöver du Adobe Reader.

Trivselregler ”A till Ö”
Stadgar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus 17