Trivselregler, Stadgar

Stadgar Brf Malmöhus nr 17, Registrerades 2016-06-14[165992]

Vi uppdaterar våra trivselregler som är samlade i ett dokument kallat ”A till Ö”. Precis som namnet antyder, hittar du här all information i alfabetisk ordning. En ”A till Ö” pärm ska finnas i varje lägenhet och hållas uppdaterad med senaste versionen av ”A till Ö” samt ”Stadgar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus 17” och även information utdelad av styrelsen och Riksbyggen.