Bo i Malmöhus 17

Att bo i bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt och flyttar till en bostadsrättsförening, är du delägare i föreningen som i sin tur äger fastigheten. Det innebär att du kan vara med och påverka det som sker i föreningen. Du köper egentligen nyttjanderätt till din bostad.

En gång om året hålls en årsstämma. Då väljs en styrelse av de boende.
Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens egendom vilket bland annat innebär att se till att reparationer och underhåll genomförs enligt den fastställda underhållsplanen. Styrelsen skall även se till att föreningens stadgar efterlevs och att årsstämmans beslut genomförs.

Avgiften du betalar per månad kan du vara med och påverka genom att aktivt vårda föreningens egendom. Att delta på de gemensamma städdagarna är ett sätt. Storleken på avgiften (som alltså inte är vanlig hyra) är enbart beroende på föreningens intäkter och kostnader. Högre kostnader betyder högre månadsavgift!

Vi är som ekonomisk förening helt självständiga, men har valt att tillhöra Riksbyggen som organisation samt att av dem köpa ekonomisk och teknisk förvaltning liksom fastighetsskötsel.