Underhåll genom åren

 • 1999/2000, Balkonger
 • 2006, Fönster
 • 2015, Värmesystem, nya undercentraler och injustering med EB-metoden
 • 2016, Nybyggt miljöhus, renovering styrelserum/vaktmästeri
 • 2017, Tvättstugor
 • 2017, Totalrenovering fritidslokal, Albinsro
 • 2017, Utemiljö, Lekplats och grillplatser
 • 2017, Installationer, låssystem
 • 2018/2019, Underhåll El-stammar och tappvattenstammar
 • 2019/2020, Totalrenovering fritidslokal Bisittaren
 • 2020/2021, Installation av nya hissar ned till entréplan
 • 2020/2022, Relining avloppsstammar PÅGÅR